Τα μάρμαρα του Παρτθενώνα

Συλλογή Κειμένων.Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Μάϊος 1994.
Υπεύθυνη συλλογής Κειμένων: Π. Ανδρεάκου, φιλόλογος και ομάδας μαθητών του Ζαννείου Λυκείου.

Περιεχόμενα
Roger Casement, 1891 1
Γεωργ. Σεφέρης: ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ - Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 1
II ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1
Πρόταση Hugh Hammersley, sτη Βουλή των Κοινοτήτων, 7 Ιουνίου 1816. Συμπεράοματα: 2
Τα Ελγίνεια Μάρμαρα, Hitchens. 3
Roger Casement, 1891 Επκττολή Έλγιν στο Lusim, 10 Ιουλίου 1801.3
ΤΟ ΦΙΡΜΑΝΙ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 4
Σιμόπουλου, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα τ. Γ1 5
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ5
Ο Lusicri εγραψε στov Έλγιν στις 30 Σεπτεμβρίου 1801: 5
Ο Έλγιν υποσχεσχέθηκε να στείλει τα πριονιά, αλλά ο Lusieri δεν μπορούυε να περιμένει. Στις 28 Οκτωβρίου ανέφερε πως:5
Επιστολή Lusieri στον Έλγιν, σχετικά με το κεντρικό κομμάτι της ανατολικής ζωφόρου 6
Και σχετικά μ' ένα δωρικό κιονόκρανο από τα Προπύλαια:6
Επιστολή Lusicri με ημερομηνία 16 Σεττεμβρίου 1802:6
(Κυρ. Σιμοπουλυυ, Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τ. Π, σελ. 562-63).6
Οι κόραις του Κάστρου (Λβήναι)7
Ηαραδόαεις, Πολίτη.7
ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ:7
Τα Ελγίνεια Μάρμαρα, Hitchens7
Δημόσια διαμαρτυρία του Jacob Epstein, Άγγλου γλύπτη στους Times.7
Απαντώντας σ' ένα προοβλητικό γράμμα του σερ George Hill, o Epstein έγγραψε μια καινούρια επιστολή στοε 25 Μαίου 1939:8
Τα Ελγίνεια Μάρμαρα, Hitchens8
ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΠΑΓΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ THE ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΠΝ9
Συνυλικά έχουν αφαιρεθεί 253 αντικείμενο εκ των οποίων τα 50 είναι γλυιιτά που ανήκουν στον Παρθενώνα.9
ΑΝΠΛΡΑΕΙΣ: ΠΑ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ10
Πόλεις που λεηλατήθηκαν:11
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΒΑΛΑΝ ΑΝΤ1ΪΤΑΣΗ 12
Childe Harold12
(Lord Byron, Τραγούδια για την Ελλάδα, μετ. Σ.τ. Μύρτα, εκδ. Μπάϋρον, Αθήνα 1983, σελ. 80-81).13
Οδυσσέας Ελύτης (συζήτηση με τον Maclnnes, Άγγλο δοκιμιογράφο ξαι μυθιστοριογράφο).12
Σχέδιο της Ανωδομής13