Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας eTwinning για το έργο «Twinlettres : regards critiques sur le monde»

Τον Αύγουστο 2017, απονεμήθηκε η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning σε 32 μαθητές Γαλλικών του Γ1 και Γ3 για τη συμμετοχή τους στο έργο «Twinlettres : regards critiques sur le monde» το σχολικό έτος 2016-17.

Το έργο μας αξιολογήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Στήριξης ως «πολύ δημιουργικό» διαθέτοντας «ενεργή συμμετοχή των μαθητών, αλληλεπίδραση, δημιουργική χρήση εργαλείων ΤΠΕ, άριστη οργάνωση του Twinspace, παιδαγωγική καινοτομία, συνεργατικές δραστηριότητες, αξιολόγηση και σχολιασμό των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν! Μέσα από ένα κλασικό έργο,καταφέρατε να διεγείρετε τη φαντασία των μαθητών σας με τέτοιον τρόπο, ώστε το τελικό προϊόν να είναι υπόδειγμα δημιουργικότητας και καλής συνεργασίας.»
Επίσης το σχολείο μας τιμήθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας eTwinning για το ίδιο έργο τον Οκτώβριο 2017.
Τέλος, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας  ‘Move2Learn, Learn2Move’ για τον  εορτασμό των 30 χρόνων του Erasmus, το ίδιο έργο κέρδισε ύστερα από αξιολόγηση, δωρεάν ταξίδια για όλους τους εταίρους μαθητές λυκείου άνω των 16 ετών.  
Τα έργα και τα σχολεία που επιλέχθηκαν κατά χώρα.

Περισσότερα για τη δράση Move2Learn,Learn2Move http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-650_en.htm

Έτσι τον προσεχή Απρίλιο, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη στο σχολείο μας  είκοσι μαθητών του Λυκείου  Colegio Seminario Padres Reparadores (Puente la Reina, Ισπανία) με τις καθηγήτριες Mathilde Hugrel και Andión Gallinas, για να συναντηθούν με τους εταίρους τους της Α’ Λυκείου με τους οποίους συνεργάστηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά.