Τιμητική διάκριση του Ζάννειου Πειραματικού Γυμνασίου με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning 2018-2019


Με την «Ετικέτα Σχολείου eTwinning 2018-1019» τιμήθηκε το Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο μετά από μια διαδικασία αίτησης που προηγήθηκε δυο φάσεων, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας που υλοποιούν έργα eTwinning. Ας σημειωθεί ότι 1211 σχολεία (Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) στην Ευρώπη έλαβαν το συγκεκριμένο βραβείο. Η Ετικέτα Σχολείου eTwinning θεσπίστηκε το 2017 με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση της συμμετοχής, της αφοσίωσης και της δέσμευσης όχι μόνο επιμέρους εκπαιδευτικών του eTwinning, αλλά και ομάδων εκπαιδευτικών και σχολικών ηγετών από το ίδιο σχολείο. Η διαδικασία αιτήσεων για την ετικέτα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2017 και έληξε τον Μάρτιο του 2018. Συγκεκριμένα αναγνωρίσθηκε η προσφορά της κοινότητας του σχολείου στους παρακάτω τομείς : • άνοιγμα στις νέες τεχνολογίες, • πρακτικές ψηφιακής ασφάλειας (eSafety), • συμμετοχής σε καινοτόμες και δημιουργικές, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, • διαδικασίες προώθησης συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης του προσωπικού της σχολικής μονάδας, καθώς και • προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με το προσωπικό και τους μαθητές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ευρωπαϊκή πύλη του eTwinning https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/2018--2019-etwinning-school-l.htm