ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ , 2020 - 2021

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων εφαρμόστηκαν πιλοτικά στο σχολείο μας για το σχολικό έτος 2020-2021 σε όλα τα τμήματα. Στις θεματικές ενότητες που επεξεργαστήκαμε περιλαμβάνονται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Διαχείριση Συναισθημάτων, ο Σχολικός Εκφοβισμός και οι Βιώσιμες Πόλεις. Μέρος των εργασιών που έγιναν δημοσιεύονται στο παρακάτω ηλεκτρονικό βιβλίο-λεύκωμα.

Ηλεκτρονικό Βιβλίο - Λεύκωμα 2020-2021Σχέδιο Δράσης, 2020-2021