Λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning/Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση

Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποκομίζοντας παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον, να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση, και παράλληλα να εξασκήσουν τις ικανότητες τους στις ΤΠΕ.


Η δράση ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2005, , και, μέχρι σήμερα, είναι εγγεγραμμένα  188.609 Σχολεία  με 68.419 Έργα. Το eTwinning υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). (http://etwinning.sch.gr).

Τα σχολεία που συμμετέχουν σε ένα κοινό έργο συνεργάζονται και επικοινωνούν μέσω του “TwinSpace” του έργου. Πρόκειται για έναν ιδιωτικό online χώρο εργασίας, στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι καθηγητές-διαχειριστές και οι μαθητές τους-μέλη, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους.