ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


Από τον Ιούνιο του 2020 που το σχολείο έγινε πρότυπο η εισαγωγή σε όλες τις τάξεις γίνεται με εξετάσεις στα Μαθηματικά και στην Ελληνική Γλώσσα.