ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2017-2018

Για να επιλέξετε όμιλο και πρόγραμμα μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Αίτησης

Περίοδος Αιτήσεων: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΗΜΕΡΑ
Αυλαία & Φύγαμε Μαργαρίτη Α.Μ. Τετάρτη
Εικαστικό χειροποίητο κόσμημα και δημιουργικές κατασκευές Βότση Ε. Δευτέρα
Γερμανόφωνη Ελβετία: Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός Φράνκε Β.- Φριλίγκος Τ. - Μιχαηλίδης Τ. Τετάρτη
Δικτυακό Σκάκι Ρηγάτος Α. - Ντούσκα Σ. Τρίτη
EUROPA: ti vedo, ti vivo στο πλαίσιο του Erasmus+ KA2 Κίτσου Σ. Πέμπτη
Χρήση εφαρμογών χημείας στην καθημερινότητα: Η Χημεία είναι παντού Ζήκος Ν. Πέμπτη