ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2022-2023

Κανονισμός Λειτουργίας Ομίλων Αριστείας, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΗΜΕΡΑ
Αλγοριθμικής και Διαστημικής Βραχνός Ε. Τετάρτη
Γενεαλογίας με τη χρήση ψηφιακών μέσων Ρηγάτος Α. - Βαβάση Α. Τετάρτη
Μαθηματικών (Α' Γυμνασίου) Στουπά Ε. Τετάρτη
Ρητορικής Τέχνης Μαλμέν Ε. - Βατικιώτη Κ. Πέμπτη
Ρομποτικής ---> (eclass) --- Αφίσα Κασκαντάμης Μ. - Ντούσκα Σ. Δευτέρα
Ιστορίας - Μαθητικό Ραδιόφωνο Τσαγκρίδου Κ. - Διαμαντή Χ. Παρασκευή
Φυσικής Δέγλερης Ι. Παρασκευή
The EU Citizens' Club (Γ' Γυμνασίου) Κίτσου Σ. - Φριλίγκος Ι. Τρίτη