ΔΡΑΣΕΙΣ 2019


ΔΡΑΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης Ευριπίδης Βραχνός - Μαίρη Χατζηγεωργίου

ΔΡΑΣΕΙΣ 2018


ΔΡΑΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης Ευριπίδης Βραχνός - Μαίρη Χατζηγεωργίου
Ημέρα του π Ανδρέας Ρηγάτος - Ειρήνη Στουπά - Ευσταθία Αγγέλη